Wykorzystując wagę kuchenną i naczynie o znanej objętości, np. szklankę o pojemności 0,25 = 250cm³, wyznacz gęstość wody i oleju i odpowiedz na pytanie: która z substancji ma większą gęstość?

Opisz doświadczenie, czyli:
• podaj cel doświadczenia,
•wymień konieczne przyrządy,
•wymień kolejne czynności i pomiary,
•wykonaj obliczenia i podaj ich wyniki,
•zapisz słownie wniosek z doświadczenia.
Pomóżcie;)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-13T18:18:04+01:00
-Cel: Wyznaczenie gęstości substancji.
-Przyrządy: Szklanka, waga kuchenna.
-Obliczenia: gęstość = masa/objętość
Woda:
0,25- masa
0,25- obiętość
gęstość= o,25 : 0,25= 1
Olej:
0,575- masa
0,25- objętość
gęstość= 0,575 : 0,25= 2,3
1<2,3
-Wniosek: Olej ma większą gęstość niż woda.
1 5 1