Tekst żródłowy:
W imię Boga Wszechmogącego! My, naród polski, dziękując Opatrzności za wyzwolenie nas z póltorawiekowej niewoli, wspominając z wdzięcznością męstwo i wytwałość ofiarnej walki pokoleń, które najlepsze wysiłki swoje sprawie niepodległości bez przerwy poświęcały, nawiązując do świetnej tradycji wiekopomnej Konstytucji 3-go maja, dobro całej, zjednoczonej i niepodległej matki-ojczyzny mając na oku, a pragnąc jej byt niepodległy, potęgę i bezpieczeństwo oraz ład społeczny utwierdzić na wiekuistnych zasadaach prawa i wolności, pragnąc zarazem zapewnić rozwój wszystkich jej sił moralnych dla dobra całej odradzającej się ludzkości, wszystkim obywatelom Rzeczypospolitej równość, a pracy poszanowanie, należne prawa i szczególną opiekę państwa zabezpieczyć - tę oto ustawę konstytucyjną na sejmie ustawodawczym Rzeczypospolitej Polskiej uchwalamy i stanowimy.
1)jaki ustrój wprowadzała Konstytucja??

2)jakie zasady prawne i historyczne przyświecały twórcom konstytucji marcowej??
3)o czym świadczy umieszczenie na początku preambuły inwokacji "w imię Boga Wszechmogącego"??

1

Odpowiedzi

2009-11-13T18:55:17+01:00
1.równość pracy, ład społeczny- demokrację
2.,,dobro całej,zjednoczonej i niepodległej matki- ojczyzny"
3.poświęcenie się bogu i spisana prawda przysięgnięta na jego imię