1.Oblicz różnicę czasu między wschodem i zachodem Europy.
Punkty skrajne: N-71°8N, S-35°58N, E-67°30N, W-38°N.
2.Oblicz odległość w kilometrach między punktami skrajnymi na północy i południu.
3.Wymień państwa europejskie leżące w całości na wyspach lub półwyspach.

1

Odpowiedzi

2009-11-13T21:16:34+01:00
1° - 111 km
1° - 15min
1.
67°30` - 38° = 29° 30`
29 * 15 min + 7,5 min = 442,5 min = 7 h i 22,5 min
2.
71°08 - 35° 58` = 35°50`

36 * 111 - 1/6 * 111 = 3996 - 18, 5 km = 3977, 5 km
3.
Norwegia, Szwecja, Malta ,Finlandia Islandia, Dania, Grecja, Włochy, Hiszpania, Portugalia, Irlandia, Wielka Brytania

T chyba tyle??
1 5 1