Odpowiedzi

2009-11-13T18:30:31+01:00
Atom jest to najmieszja jednostka pierwiastka ktora zachowuje swoje właściwości i uczestniczy w reakcjach chemicznych.
Atom składa się z protonów,neutronów i elektronów
2 3 2
2009-11-13T18:36:15+01:00
Atom jest to najmniejsza cząstka pierwiastka chemicznego, która jeszcze ma jego własności chemiczne. Atom jest układem cząstek elementarnych składających sie z dodatnio naładowanego jądra atomowego i otaczającej je chmury elektronowej.
Atomy tego samego pierwiastka są identyczne pod względem masy i rozmiarów. Atomy mają kształt kulisty. Atomy łączą sie tworząc cząsteczki. Atomy są elektrycznie obojętne.
2 3 2