Odpowiedzi

2009-11-13T18:56:56+01:00
A) 86u
CnH2n+2- wzór ogólny alkanów

C- 12u
H-2u
12n+2n+2= 86u
14n= 84u
n=6
C6H14-heksan

b)128u
CnH2n+2- wzór ogólny alkanów
C- 12u
H-2u
12n+2n+2= 128u
14n= 126u
n=9
C9H20-nonan
3 5 3