Odpowiedzi

2009-11-13T18:54:07+01:00
1.Atom jest elektrycznie obojętny.
2.Każdy atom składa się ze ściśle określonej lczby protonów, a tym samym elektronów.
3Atomy, które mają w jądrze taką samą liczbą protonów a różną liczbę neutronów nazwano izotopami tego samego pierwiastka.