Odpowiedzi

2009-11-13T18:58:56+01:00
Mapa pomaga odnaleźć w terenie określony obiekt lub pomaga dotrzeć do danego miejsca. Daje też wyobrażenie o miejscu, w którym się znajdujemy.
1 4 1
2009-11-13T18:59:05+01:00
Mapa to narzędzie, które ma bardzo duże zastosowanie. Jednym z nich jest turystyka. Gdy wybieramy się gdzieś na wakacje, na teren którego nie znamy zbyt dobrze, to mapa turystyczna jest narzędziem niezbędnym. Często podczas wycieczki możemy potrzebować mapy, by określić swoje położenie i znaleźć drogę do domu lub wytyczyć sobie trasę wyprawy np. w górach.

Kolejne zastosowanie jakie może mieć mapa Polski to mapa samochodowa dla kierowców. Zarówno polscy jak i zagraniczni kierowcy mogą często potrzebować mapy samochodowej, by wyznaczyć sobie trasę przejazdu, znaleźć korzystniejsze połączenia czy w razie napotkania remontów dróg znaleźć alternatywną trasę przejazdu.

Następne z wielu zastosowań map geograficznych to oczywiście zastosowanie policyjne, czyli za pomocą urządzeń gps namierzanie np. pojazdu. Z map i urządzeń gps korzystają także agencje ochrony oferujące monitoring satelitarny. Tutaj może pomóc mapa internetowa dostosowana do współpracy z gps. Dzięki temu można odzyskać swoje auto lub przechwycony przez złodzieja transport towarów itp.

Oczywiście to nie koniec zastosowań map. Jest ich tak wiele, że postanowiłam wymienić tylko podstawowe. Do innych zastosowań należą badania naukowe, badania historyczne i mnóstwo innych.
1 5 1
2009-11-18T01:07:47+01:00
Mapa to obraz Ziemii lub jej wycinka, przedstawiony na płaszczyźnie w odpowiedniej skali i siatce kartograficznej przy pomocy znaków i barw.

Plan różni się tym od mapy że nieuwzględnia zniekształcenia obrazu wynikającego z kulistosci Ziemii, nie ma siatki kartograficznej.

Siatka kartograficzna - układ południków i równoleżników na mapie

Siatki
* wiernoodległosciowe - zniekształcone kąty i powierzchnie
* wiernopowierzchniowe - zniekształcone odległosci i katy
* wiernokatne - znieksztalcone powierzchnie i odległosci
* zniekształcone - zdeformowane katy, powierzchnie i odległosci
^ azymutalne - 1 punkt stycznosci
^ stożkowe
^ walcowe (wiernokatna)

SKALA - informuje nas ile razy dany obszar został pomniejszony
# wielkoskalowe (topograficzne) do 1:200000 np. 1:50000
# średnioskalowe (przeglądowo-topograficzne) 1:200000 - 1:1000000
# małoskalowe od 1: 1000000
/ liczbowa 1:10000
/ mianowana 1cm-10 km
/ podziałka liniowa

Generalizacja - uogólnienie, pominięcie mało ważnych elementów ( z wielkoskalowej na maloskalową)

Podział map ze względu na treść
- ogólnogeograficzna (np. mapa polityczna)
- tematyczna (np. roczne opady w Europie)

Kartograficzne metody przedstawiania zjawisk
* ilościowe - informuja o natężeniu zjawiska np. gęstość zaludnienia
- kropkowa
- izorytmiczna (izolinie łaczą te same wartosci)

- kartodiagram
- kartogram
* jakosciowe - fakt istnienienia zjawiska
- sygnatury (punktowe i liniowe)
- powierzchniowe
- zasięgu
2 5 2