Odpowiedzi

2009-11-13T18:57:40+01:00
Substraty to jest to co dodajemy do reakcji
a produkty to to co otrzymujemy
2009-11-13T18:58:30+01:00
Substraty są to związki, które są potrzebne do reakcji,
a produkty to jest to co otrzymujemy.


Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-13T18:59:25+01:00
W chemii substrat jest ogólną nazwą każdej substancji chemicznej, która podczas reakcji chemicznej, ulega przemianie - w odróżnieniu od produktów które są wynikiem reakcji,a produkt to cząsteczka związku chemicznego lub inne indywidum chemiczne (np. jon), wynik reakcji chemicznej. Często jest to pojęcie umowne - gdy produkty i substraty reakcji są w stanie równowagi chemicznej, w skali mikroskopowej reakcja biegnie w obie strony z jednakową szybkością.