Odpowiedzi

2009-11-13T19:05:13+01:00
A)1.MgSO₄- siarczan magnezu
2.Mg(OH)₂ - wodorotlenek magnezu
3.Mg(NO₃)₂-azotan magnezu
b)1.HNO₃ - kwas azotowy
2.NaNO₃-azotan sodu
3.CaNO₃-azotan wapnia
1 2 1
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-13T20:04:54+01:00
1)MgS0₃ -siarczan (IV) magnezu
2)Mg(NO₃)₂ -azotan (V) magnezu
3)Mg(OH)₂ -wodorotlenek magnezu

1)NaNO₃-azotan(V) sodu
2)HNO₃ - kwas azotowy (V)
3)Ca(NO₃)₂ -azotan (V) wapnia
2009-11-14T00:13:14+01:00
A) odszczepiają jony Mg2+
-wszystkie sole Mg2+ - bo wszystkie choć w najmniejszym stopniu dysocjują, np. MgCO3, MgSO4, MgS
-wodorotlenek magnezu Mg(OH)2
b) odszczepiają jony NO3 -
-kwas HNO3
-wszystkie sole z NO3- (na marginesie - wszystkie świetnie rozpuszczalne w wodzie:)), np NaNO3, KNO3, Mg(NO3)2