Przetłumacz zdania:

1/Oni jej dali węgierski film przez pomyłkę.
2/Poszliśmy na zakupy w mieście.
3/Wysłałam e-maila do przyjaciela.
4/Jak Ci minął weekend?
5/Co robiłeś w sobotę wieczorem?
6/Fleming odkrył penicylinę.
7/Ona zmarła na raka w 1934r.
8/Gdzie ona poznała Piotra?
9/On chodził do małej szkoły na wsi,a kiedy opuścił szkołę nie poszedł na uniwersytet.
10/On został lekarzem.
11/On otrzymał nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny.
12/Fleming próbował znaleźć lekarstwo,które mogłoby im pomóc.
13/Czy Suzi zrobiła zdjęcie?
14/Ona nie posprzątała swojego pokoju.
15/Ben nie pojechał do Londynu.
16/Czy Endi jechał na swoim rowerze?
17/Czy Fred i Di grali w gry komputerowe?
18/Matka Teresa była z Macedonii.
19/Martin Luther King walczył o prawa czarnych Amerykan.
20/Czarni i biali są obecnie równi w USA.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-13T19:15:33+01:00
1.) They watched the Hungarian film by mistake.
2.) We went shopping in the city.
3.) I sent the e-mail to the friend.
4.) How for you did he pass the weekend?
5.) What you did on Saturday with evening?
6.) Fleming uncovered the penicillin.
7.) She died of the crayfish in 1934 r.
8.) Where did she get to know Piotr?
9.) He walked to the small school in the country, and when he left the school didn't go to college.
10.) He became a doctor.
11.) He received the Nobel Prize in the field of medicine.
12.) Fleming tried to find the cure which could help them.
13.) Did Suzi take a photo?
14.) She didn't clean her room.
15.) Ben didn't go to London.
16.) Did Endi go on it bicycle?
17.) Whether Fred and Di did play computer games?
18.) Mother Teresa was from Macedonia.
19.) Martin Luther King stood up for laws black Buggy.
20.) They are black and white at present of plane in the USA.


Gotowe
1 5 1