Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-15T00:27:37+01:00
1)
a)
F=m*g
m=5t=5000kg
g=10N/kg
F=5000kg*10N/kg=50000N
b)
S=4*0,1m²=0,4m²
c)
P=F/S
P=50000N/0,4m²=125000 Pa


3) Jeżeli F jest stałe, to ciśnienie jest tym większe, im powierzchnia S jest mniejsza
Jacek stoi boso na plaży - 40000Pa
Jacek stoi na łyżwach - 40000000Pa
jacek stoi na nartach - 400 Pa


2)
a)
70m:7cm=70m:0,07m=1000
1000 warstw
b)
1m²:(12,5cm*25cm)=1m²:(0,125m*0,25m)=1m²:0,03125m²=32
trzeba ulożyć 32 cegły
c)
32cegły*1000warstw=32000cegieł
d)

m=32000*4kg=128000kg
e)
P=F/S
S=1m²
F=m*g=128000kg*10N/kg=1280000N
P=1280000N/1m²=1280000Pa