Odpowiedzi

2009-11-13T19:24:47+01:00
Malarstwo – obok rzeźby i grafiki jedna z gałęzi sztuk plastycznych. Posługuje się środkami plastycznego wyrazu, np. barwną plamą i linią, umieszczonymi na płótnie lub innym podłożu (papier, deska, mur), a dzieła zwykle są dwuwymiarowe lub dwuwymiarowe z elementami przestrzennymi. Twórczość malarska podlega zasadom właściwym dla danego okresu. Poszukiwanie odmiennych form wyrazu przyczynia się jednak do kształtowania nowych oryginalnych kierunków i niezwykłej różnorodności dzieł malarskich.
Ceramika – w rozumieniu tradycyjnym tworzywa i wyroby otrzymywane w wyniku wypalenia odpowiednio uformowanej gliny.
ornamentyka 1. szt. stosowanie ornamentów, zdobnictwo; ogół ornamentów charakteryzujący dany styl; ornamentacja. 2. muz. ogół ozdobników muzycznych i ich stosowanie.
Grafika — jeden z podstawowych obok malarstwa i rzeźby działów sztuk plastycznych. Obejmuje techniki pozwalające na powielanie rysunku na papierze lub tkaninie z uprzednio przygotowanej formy.
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-13T19:28:34+01:00
Malarstwo- jedna z gałęzi sztuk plastycznych, prace powstaja za pomocą plam, rysunków, szkiców, linii, wszelkiego rodzaju kształtów.

Ceramika- wyroby otrzymywane z gliny w procesie jej wypalania, np naczynia gliniane kafle glazura. Ceramika artystyczna i użytkowa.

Grafika-jeden z podstawowych obok malarstwa i rzeźby działów sztuk plastycznych. Obejmuje techniki pozwalające na powielanie rysunku na papierze lub tkaninie z uprzednio przygotowanej formy.

Ornamentyka- charakterystyczne cechy pewnego stylu
1 5 1
2009-11-13T19:31:51+01:00
Malarstwo- podstawowa obok rzeźby, grafiki, rysunku dzidzina sztuk plastycznych; w dwuwymiarowych dziełach posługuje się linia i barwą; w zależności od techniki rozróżnia się m.in. malarstwo olejne, pastel, akwarelę, witraż, mozaikę; ze względu na temat: m.in. rodzajowe, historyczne, realistyczne, pejzażowe, ze względu na przeznaczenie i skale: malarstwo sztalugowe, monumentalne, dekoracyjne
Ceramika- materiały otrzynywane przez wypalanie i spiekanie uformowanych kształtek, przygotowanych z odpowiednich substancji.
Grafika- dziedzina plastyczna w której właściwe dzieło otrzymuje sie przez mechaniczne wykonywanie odbitki wzoru znajdujacego sie na specjalnej płycie.
ornamentyka- motyw zdobniczy wystepujacy we wszystkich rodzajach tworczosci pojedynczo lub wielokrotnie.

Sztuka antyczna narodziła się w Grecji, gdzie
w V i IV w. p.n.e. osiągnęła szczyty artyzmu (Sofokles, Fidiasz, Platon, Arystoteles).