Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-13T19:26:01+01:00
Mr1= 2g
Cp1= 20%
mr2= 20g
Cp2=5%

Rozw:
Ms= 20% z 2g + 5% z 20g
ms = 0.4g + 1
ms= 1.4g

Cp =ms/mr * 100%
Cp = 1.4/22 *100%
Cp= 6.36%
2009-11-13T21:58:00+01:00
Mr1=2g (masa roztworu)ms1=?
mr2=20g ms2=?
cp1=20% (stężenie całkowite)Cpc=?
cp2=5%

2g-100%
ms-20%
100ms=40/:100 (całkowita masa roztworu)Mr=20+2=22
ms1=0.4g (całkowita masa substancji)Ms=1+0.4=1,4

20-100%
ms-5%
100ms=100/:100
ms2=1g

22-100%
1,4-Cp (stężenie procentowe)
22cp=140/:22
cp=6,36 (w zaokrągleniu)

Odp:Stężenie procentowe wynosi 6,36%