Odpowiedzi

2009-11-13T20:58:17+01:00
Jan Kowalski
ul. Krakowska 152 Wrocław,25,12,20009
00-000 Wrocław

Pani Jolanta Nycz
Gimnazjum im. Jana Pawła II
we Wrocławiu


Zwracam się z uprzejmą prośbą w imieniu drużyny Szkolnego Klubu Sportowego o dofinansowanie zakupu strojów sportowych.
Uzasadnienie mojej prośby jets następujące: zawodnicy będą mogli się zaprezentować w jednolitych, drużynowych strojach, co pozwoli na sprawniejszą grę oraz nada profesjonalnego wyglądu. Swiadczyło to będzie również o zaangażowaniu dyrekcji w sprawy szklone (konkursy, zawody) oraz zapewni lepsze warunki uczniów. Będą mogli zaprojektować samodzielnie i z własnej inicjatywy stroje drużynowe.
Z wielką nadzieją czekamy na pozytywne rozpatrzenie sprawy i prośby

Z poważaniem Jan kowalski
2009-11-13T21:28:00+01:00
Patrycja Rachwał
ul. Wierzbickiego 5
11-234 Złotoryja Poznań, 2001-01-01

Wojewódzki Zarząd Związku Ratowników WOPR
al. Wojska Polskiego 126
Wrocław
Pan Antoni Wilnicki

Zwracam się z prośbą o wydanie mi duplikatu legitymacji ratownika wodnego nr WOPR/RW/1998/2398 oraz o unieważnienie kart pływackich zaczynających się od nr. DFR/2001/ 176453 - aż do - 176462.

Prośbę motywuję tym, że dnia 2001-06-30 na terenie kąpieliska miejskiego w Złotoryi skradziono mi dokumenty razem z legitymacją członkowską WOPR i kilkoma czystymi blankietami kart pływackich o ww. numerach.

Mam nadzieję, że moja prośba zostanie rozpatrzona pozytywnie.