Mam trochę zadań z geografii.......
Proszę o rozwiązanie:D
Więc:
1.Nazwy 4 gatunków dzikich zwierząt żyjących w polskich lasach?
2.Przy każdym opisie wpisz nazwę właściwego parku narodowego w którym się ona znajduje:
a.Najlepiej w Polsce wykształcona rzeźba krasowa;Maczuga Herkulesa?
b.Krajobraz gór niskich,gołoborza;Puszcza Jodłowa?
c.Jeden z najładniejszych klifów w Polsce?
d.Zespół wydm śródlądowych porośniętych borem sosnowym?
e.Krajobraz wysokogórski, pietra roślinna?
f.Ruchome wydmy i jeziora przybrzeżne?
g.Formy skalne utworzone w piaskowcach;Szczeliniec Wielki,Błędne Skały?
h.Jeziora krasowe i torfowiska?
3.Porównaj park narodowy z rezerwatem?
Cechy porównawcze:
możliwość gospodarczej działalności człowieka
zajmowana powierzchnia (w ha)
dostępność dla ruchu turystycznego
4.Wymień obojętne gatunki całkowitą ochroną:
-rośliny;
-zwierzęta
5.W kilku zdaniach opisz sposoby zagospodarowania hałdy (przy kopalni węgla kamiennego) lub nieczynnego kamieniołomu?
No i wszystko.......
Proszę o odpowiedź:)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-13T20:06:42+01:00
1.Nazwy 4 gatunków dzikich zwierząt żyjących w polskich lasach?
-Lis
-Dzik
-Wiewiórka
-Mysz

2.Przy każdym opisie wpisz nazwę właściwego parku narodowego w którym się ona znajduje:
a.Najlepiej w Polsce wykształcona rzeźba krasowa;Maczuga Herkulesa?
Park jellowston
b.Krajobraz gór niskich,gołoborza;Puszcza Jodłowa?

c.Jeden z najładniejszych klifów w Polsce?

d.Zespół wydm śródlądowych porośniętych borem sosnowym?

e.Krajobraz wysokogórski, pietra roślinna?
pARK BABIOGÓRSKI
f.Ruchome wydmy i jeziora przybrzeżne?

g.Formy skalne utworzone w piaskowcach;Szczeliniec
Wielki,Błędne Skały?

h.Jeziora krasowe i torfowiska?

3.Porównaj park narodowy z rezerwatem?
Cechy porównawcze:
możliwość gospodarczej działalności człowieka
zajmowana powierzchnia (w ha)
dostępność dla ruchu turystycznego
4.Wymień obojętne gatunki całkowitą ochroną:
-rośliny;Konwalia,przebisnieg
-zwierzęta żubr bóbr dzik
20 2 20