Odpowiedzi

2009-11-13T20:01:42+01:00
A)w palnikach acetylenowo-tlenowych do spawania i cięcia metali
w lampie acetylenowej do oświetlenia
w przemyśle chemicznym (m. in. do produkcji tworzyw sztucznych)
b)2C2H2 + O2 ---->4C + 2H2O (spalanie niecałkowite)
c)wobec węgla jako katalizatora ulega reakcji polimeryzacji najpierw do winyloacetylenu a później benzenu -nie pamiętam wzoru ;)
1 4 1
2009-11-13T20:13:52+01:00
A) acetylen stosowany jest w palnikach służących do cięcia i spawania metali, do produkcji tweorzyw sztucznych, ponieważ ulega polimeryzacji oraz do produkcji rozupszczalników organicznych.
b) jest latwopalny, spala się kopcącym płomieniem. Zachodzi wtedy głównie reakcja spalania niecalkowitego.
c) Polimeryzacja przebiega w trzech etapach:
- zapoczątkowanie, aktywacja monomeru ( wytworzenie cząsteczek aktywnych )
- wzrost, czyli przyłączenie następnych czasteczek monomeru, przy czym rosnąca cząsteczka zachowuje stan aktywny, umożliwiający przyłączenie kolejnych cząsteczek monomeru.
- zakończenie procesu polimeryzacji z powodu wyczerpania się substratu.
H-C=C-H + H-C=C-H + H-C-C-H + ... katalizator---C6H12