Odpowiedzi

2009-11-13T23:29:15+01:00
Gaz brunatniejący na powietrzu to NO, a nie NO₂. ^^"

Reakcja:

3Cu + 8HNO₃-->3CU(NO₃)₂ + 2NO + 4H₂O

n₁ - mole miedzi
n₂ - mole kwasu azotowego

8n₁=3n₂
n₂=2⅔n₁

n=m÷M

m₁ = 3g - masa miedzi
M₁ = 63,5g/mol - masa molowa miedzi
m₂ = ? - masa kwasu azotowego
M₂ = 63g/mol - masa molowa kwasu azotowego
m₂÷M₂=(2⅔*m₁)÷M₁
m₂=(2⅔*m₁*M₂)÷M₁
m₂=(2⅔*3g*63g/mol)÷63,5g/mol
m₂≈7,937g
4 4 4