1.Zapisz w postaci równań
a)Liczba o 6 mniejsza od liczby x jest równa 71
b)O liczbie x wiemy że po pomnożeniu jej przez 6 i dodaniu 5 otrzymujemy liczbą o 25 większą od x.
c)Liczba x ma tę własność że po pomnożeniu jej przez 6 i odjęciu 90 otrzymamy liczbę o 25 większą od x.

2

Odpowiedzi

2009-05-06T14:48:15+02:00
A) x-6=71
b) 6x +5=x+25
c)6x-90=x+25
2009-05-06T14:48:28+02:00
A) x-6=71
b) 6x+5=x+25
c) 6x-90=x+25