Odpowiedzi

2009-11-13T20:31:52+01:00
Obojnactwo równoczesne – występuje przez cały czas życia danego osobnika. Tak jest np. u tasiemca, dżdżownicy, ślimaków lądowych.
obojnactwo okresowe – występuje tylko w określonych fazach rozwojowych populacji. Tak się dzieje np. u mszyc i rozwielitek.
obojnactwo potencjalne – polegające na tym, że gruczoły płciowe u danego osobnika mogą funkcjonować albo jako gruczoły męskie, albo gruczoły żeńskie, w zależności od różnych u różnych gatunków czynników. Może to być wiek osobnika, stan jego zdrowia, rodzaj spożywanego pokarmu i inne.
obojnactwo następcze (protandria) – jeżeli dojrzewanie plemników i komórek jajowych u danego osobnika zachodzi nie równocześnie, lecz w bliskim, następującym po sobie czasie. Takie zjawisko występuje np. u ostryg.
obojnactwo warunkowe – występuje tylko u osobników w szczególnych przypadkach. Jeżeli np. samcowi ropuchy usunie się jądra, to znajdujące się obok nich narządy Biddera zaczną funkcjonować jak jajniki samicy.
obojnactwo pozorne – występuje u ssaków. Polega to na tym, że np. u samicy wykształcają się zewnętrzne cechy płciowe samca, ale jej gruczoły płciowe jajniki funkcjonują normalnie.Trawienie – złożony proces enzymatycznego przekształcenia wielkocząsteczkowych związków chemicznych w prostsze, w celu ich wchłonięcia i przyswojenia przez organizm. W zdecydowanej większości trawienie jest charakterystyczne dla zwierząt.

Jajorodność (oviparia) - najbardziej rozpowszechniona forma rozrodu płciowego zwierząt, polegająca na rozwoju zarodkowym w jaju wydalonym z organizmu matki przed zapłodnieniem (u wielu bezkręgowców, ryb) lub tuż po zapłodnieniu (u gadów, ptaków) - jajożyworodność. Jaja zwierząt jajorodnych zawierają substancje odżywcze. Zwierzęta, których potomstwo wykluwa się z jaj poza organizmem matki nazywamy jajorodnymi
Żyworodność (łac. viviparia, od vivus - żyć oraz parire - urodzenie) – rodzaj rozmnażania cechujący ssaki (poza rzędem stekowców).

U ssaków, powstały w wyniku zapłodnienia wewnętrznego, zarodek rozwija się w układzie rozrodczym matki, substancje odżywcze czerpiąc za pośrednictwem krwi z jej organizmu. Dzięki temu rozwój płodu przebiega niezależnie od czynników zewnętrznych, co zwierzętom żyworodnym umożliwia zasiedlenie wielu środowisk. Z wyjątkiem stekowców ssaki rozwijają się bez osłonek jajowych i rodzą w pełni rozwinięte.

Rozwój złożony - bardziej skomplikowany dalszy rozwój pozazarodkowy (inaczej postembrionalny) może zachodzić z przeobrażeniem (metamorfozą) albo bez niego. Larwa jest przykładem rozwoju złożonego. Różni się od dorosłego osobnika: niezdolnością do rozrodu (chociaż niektóre gatunki stanowią wyjątek), wymiarami, ale także budową, a często też środowiskiem życia i sposobem odżywiania się;jest charakterystyczny dla większości owadów i płazów oraz niektórych ryb. Młody organizm opuszczający jajo jest larwą różniącą się od postaci dorosłej, ale zdolną do samodzielnego życia.

2009-11-13T20:33:11+01:00
Obojniak ma gamety meskie i zenskie
jajorodnosc pierw samica wydaje jajo a pozniej je wysiaduje
zyworodnosc jest to redzenie sie juz zywym
trawienie jest to rozklad pokarmu

a ostatniego niewiem ale mysle ze chociaz troche pomoglam :)