Odpowiedzi

2009-11-13T20:36:56+01:00
W tym 4 to chodzi o urzędy wszelakiego rodzaju np. urząd skarbowy ; sąd) chodzi o takie w których każdy ma do tego prawo np do adwokata z urzędu
1 1 1
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-13T20:42:17+01:00
Jak to fajnie że mam Prawo :D

Norma prawna - jest to reguła postępowania w określony sposób, zbudowana na podstawie przepisów prawnych wg pewnego wzorca :
a) hipoteza - wskazuje adresata normy prawnej, mówi nam kto i w jaki sposób powinien zachować się w sposób przewidziany przez tą normę.
b) dyspozycja - określa zachowanie się adresata, stanowiące zakaz lub nakaz
c) sankcja - określa skutki prawne, które występują jeżeli adresat wskazany w hipotezie zachowa się tak jak mówi o tym dyspozycja

Stosunek prawny
Rodzaje:
- stosunek cywilno-prawny
-stosunek administracyjno-prawny

Zdarzenia:
- działania zależne od woli ludzkiej :
- czyny: dozwolone i niedozwolone
- zdarzenia niezależne od woli ludzkej
- akty prawne :
- czynności prawne
- decyzje administracyjne
- konstytutywne orzeczenia sądowe np. rozwód, separacja, adopcja

3. System prawa w RPP
- Konstytucja
- Ustawy
- Ratyfikowane umowy międzynarodowe
- rozporządzenia

4. Elementy stosunku prawnego :
- zawsze występuje podmiot
- przedmiot tego stosunku prawnego
- przedmiot stosunku prawnego
- obowiązek
- uprawnienie

5 i 6 niestety nie miałam :(
3 4 3