Do zasilania odbiornika o R=110 omów służyła bateria B1 składająca się z 20 ogniw o sile elektromotorycznej Eo=1,5V, i Rw1=0,5 oma każdego ogniwa. Szeregowo z baterią B1 połączono baterie B2 złożoną z 3 ogniw o sile elektromotorycznej Eo=1,5V i sile Rw2=10 omów dla każdego ogniwa. Do otrzymanej w ten sposób baterii włączono wymieniony odbiornik. Oblicz napięcie na odbiorniku przy obu położeniach przełącznika p.
Potrzebne także na poniedziałek pomóżcie!!!

1

Odpowiedzi

2009-11-13T22:28:00+01:00
Dane
B1 - 20 ogniw
E₀ = 1,5 V Rw₁ = 0,5Ώ
B2 - 3 ogniwa
E₀ = 1,5 V Rw₂ = 10Ώ
R - odbiornik 110Ώ
położenie 1 pracują baterie B1 i B2 ( na rysunku wyłącznik do góry)
Ew = 20 razy 1,5V + 3 razy 1,5V = 34,5 V
Rw - oporność wewnętrzna baterii = 20 razy Rw₁ + 3 razy Rw₂ =
= 10Ώ + 30Ώ = 40Ώ
I - prąd w obwodzie = Ew/ Rw + R = 34,5 / 110 + 40 = 34,5/150 =
= 0,23 A
Napięcie na odbiorniku = Ew - ( IRw) = 34,5 - 0,23 razy 40 =
= 34,5 - 9,2 = 25,3 V
Położenie drugie ( wyłącznik na dół ) pracuje tylko bateria B2
Ew = 3 razy 1,5 V = 4,5 V
Rw - oporność wewnętrzna baterii = 10 razy 3 = 30Ώ
I prąd w obwodzie = Ew/Rw + R = 4,5/ 110 + 30 = 4,5/140 =
= 0,032 A
Napięcie na odbiorniku = Ew - (IRw ) = 4,5 - 0,032 razy 30 = 4,5 -
- 0,96 = 3,54 V