W obwodzie przedstawionym na rysunku oblicz prądy we wszystkich gałęziach, napięcie doprowadzone do układu oraz Rezystancję zastępczą układu.R1=5 omów, R2=12 omów, R3=6 omów, R4=3 omy, R5=4 omy, prąd I=15A
Także na poniedziałek pomocy!!!!
pozdro

2

Odpowiedzi

2009-11-13T22:00:17+01:00
Dane
R1 = 5Ώ
R2 = 12Ώ
R3 = 6Ώ
R4 = 3Ώ
R5 = 4Ώ
I = 15A
najpierw oporność zastępcza R4 i R3
1/R₁ = 1/R4 + 1/R3
1/R₁ = R3 + R4 dzielone przez R3R4
R₁ = R3R4dzielone przez R3 + R4 = 6 razy 3 dzielone przez 6 + 3 =
= 18/9 = 2Ώ
teraz oporność zastępcza R₁ i R5
R₁ + R5 = 2 + 4 = 6Ώ = R₂
teraz oporność zastępcza R₂ i R2
1/R₃ = 1/R₂ + 1/R2
1/R₃ = R2 + R₂ dzielone przez R₂R2
R₃ = R₂R2 dzielone przez R₂ + R2 = 6 razy 12 dzielone przez 6 +
+12 = 72/18 = 4Ώ
R₄ - oporność zastępcza całego obwodu = R₃ + R1 = 4 + 5 = 9Ώ
I = U/R
U = IR = 15 razy 9 = 135 V - napięcie na całym układzie
Przez opornik R1 płynie prąd 15 A , a później się rozdziela na gałąź R₂ i R2 czyli na równolegle połączone oporności 6Ώ i 12Ώ
oczywiście dzieli się odwrotnie niż stosunek oporności czyli 6/12 czyli 1/2 co oznacza że jedna część popłynie przez 12Ώ a dwie części przez 6Ώ
15/3 = 5A - jedna część popłynie przez R2
10 A popłynie przez R₂
R₂ - to dwa oporniki R4 iR3 połączone równolegle - płynie przez nie prąd 10A Tak jak poprzednio dzieli się odwrotnie proporcjonalnie do ich oporności czyli 6/3 czyli 2/1
10A/3 = 3,3A - popłynie przez R3 i 6,6A popłynie przez R4
przez R5 popłynie 10A
odp
U - napięcie na obwodzie = 135V
R1 - płynie 15A
R2 - płynie 5A
R3 - popłynie 3,3A
R4 - popłynie 6,6A
R5 - popłynie 10A

3 5 3
2009-11-13T22:28:16+01:00
Obliczam rezystancję zastępczą
równoległe połączenie R3 i R4
Rz1=R3*R4/(R3+R4)=6*3/(6+3)=2Ω
szeregowe połączenie Rz1 i R5
Rz2=Rz1+R5=2+4=6Ω
równoległe połączenie Rz2 i R2
Rz3=Rz2*R2/(Rz2+R2)=6*12/(6+12)=4Ω
rezystancja zastępcza
Rz=Rz3+R1=4+5=9Ω
obliczenie prądów
Przez R1 płynie prąd I=15A
obliczam spadek napięcia na R2
U2=I*Rz3=15*4=60V
prąd płynący przez R2
I2=U2/R2=60/12=5A
Prą płynący przez R5 z I prawa Kirchhoffa
I5=I-I2=15-5=10A
Spadek napięcia na Rz1
Uz1=I5*Rz1=10*2=20V
I4=Uz1/R4=20/3=6,7A
I3=Uz1/R3=20/6=3,3A
3 3 3