Odpowiedzi

2009-11-13T21:10:11+01:00
Jest gdy 2 organizmy stale współzyją ze sobą i obaj maja korzysci z tego wspolzycia np porost (grzyb + glon) grzyb daje wode i sole mineralne, a glon zw organiczne z fotosyntezy:)
4 4 4
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-13T21:10:24+01:00
Symbioza - zjawisko ścisłego współżycia przynajmniej dwóch gatunków, które przynosi korzyść każdej ze stron (mutualizm) lub jednej, a drugiej nie szkodzi (komensalizm). W nowszym podejściu, ze względu na częste trudności w dokładnym ustaleniu bilansu strat i zysków współżyjących organizmów, niektórzy naukowcy symbiozą nazywają każde trwałe współżycie organizmów, także pasożytnictwo
Mutualizm - jedna z interakcji protekcjonistycznych między populacjami, charakteryzująca się obopólnymi korzyściami o takim stopniu, który praktycznie wzajemnie uzależnia istnienie obu populacji.Mutualizm - jedna z interakcji protekcjonistycznych między populacjami, charakteryzująca się obopólnymi korzyściami o takim stopniu, który praktycznie wzajemnie uzależnia istnienie obu populacji.
2 1 2