Odpowiedzi

2009-11-13T21:47:03+01:00
1.Pięćdziesiątnica
2.wIeczernik
3.piĘdziesiąt
4. umiejętnośCi
5.Duch
6.jeZus
7.językamI
8.siEdem
9.werSet
10.ogIeń.
11.mĄdrości
12.szabaT
13.Narodzin
14.bIblia
15.gołębiCa
16.charyzmAty


1.Inaczej Zielone Świątki.
2.Zgromadzili się tam Apostołowie i Maryja w dniu pięćdziesiątnicy.
3.Było to .. dni po Święcie paschy.
4.Piąty dar Ducha Świętego.
5.Zstąpił na Maryję i Apostołów.
6.Zapowiedział pięćdziesiątnice.
7.Różnymi .. zaczęli mówić apostołowie.
8.Ilość darów Ducha Świętego
9.Aby znaleźć jakiś fragment w piśmie świętym musimy znać rozdział i ...
10.Symbol potęgi i obecności Boga
11.Pierwszy dar Ducha Świętego
12.w judaizmie i tradycji chrześcijańskiej, ostatni dzień każdego tygodnia
13.Pięćdziesiątnica jest dniem .... Kościoła
14.znajdziemy w niej fragment o Zesłaniu Ducha Świętego
15. Duch Święty występuje również pod jej postacią
16.Dary duchowe otrzymane przez Apostołów


W pierwszej części dużymi literami zaznaczone są litery które tworzą hasło - pięćdziesiątnica
10 3 10