Dział ciągi!
Zadanie18/obilcz sume wszystkich liczb naturalnych dwucyfrowych które przydzieleniu przez 4 daja reszte 2
Zadanie19/ Boki trójkąta prostokątnego tworzą ciąg arytmetyczny o różnicy 2.Wyznacz długość boków tego trójkąta wiedzac ze obwód jest równy 24

3

Odpowiedzi

2009-11-13T22:47:25+01:00
Zad 19

pierwszy bok - x
drugi bok - x+2
trzeci bok - x+4

x+x+2+x+4= 24
3x=18 |:3
x=6

drugi - x+2 = 6+2=8
trzeci - x+4 = 6+4=10

Odp. Długości tych boków wynoszą 6,8 i 10.
1 2 1
2009-11-13T23:08:14+01:00
Zad 18
ciag: 14,18,22,26....... 98
an=98 r= 18-14=4

an=a1+(n-1)r
98=14+(n-1)4
98=14+4n-4
98=10+4n
4n=98-10
4n=88
n=22

Sn=2a1+(n-1)r/2 *n
s22=2*14+(22-1)4*22/2
s22=28+21*4*11
s22=28+84*11=1232
rozwiązanie:1232

zad 19
musisz namalować trójkąt prostokątny i oznaczyc boki jako x, x+2 i przeciwprostokatną x+4

x+x+2+x+4=24
3x=24-6
3x=18/4
x=6

pierwszy bok (x) = 6
drugi bok (x+2) = 6+2=8
trzeci bok (x+4)=6+4=10
sprawdzenie 6+8+10=24 ;]
1 1 1
2009-11-13T23:44:39+01:00
An =4*(n + 1) +2 = 4n + 6
a1 = 10
a2 =14
a3 =18
a3 - a2 = a2 - a1 = 4
r = 4
an < 100
4n +6 < 100
4n < 100 - 6 = 94
n < 94/4 czyli n = 23
a23 = 4*23 + 6 = 98
S23 =[a1 + a23]*n*0,5
S23 = 0,5*[10 + 98] * 23 = 0,5*108*23 =54*23 = 1242
Odp.1242
z.19
Boki tego trójkąta:
x, x +2, x +4
Mamy x +(x+2)+( x +4) = 24
3x + 6 = 24
3x = 24 - 6 = 18
x = 18 : 3 = 6
Długości boków tego trójkąta są następujące:
6,8,10
1 2 1