1. Na podstawie akapitu 1. wyjaśnij, co wyróżnia poezję Horacego.
2. Wyjaśnij użyte w akapicie 1. wyrażenie "korona jego liryki".
3. W jakim stosunku pozostaje akapit 2. do akapitu 1.?
a) jest rozwinięciem tezy postawionej w akapicie 1.
b) podejmuje nowy wątek
c) jest polemiczny w stosunku do akapitu 1.
4. Wynotuj z akapitu . poglądy charakterystyczne dla filozofii
stoickiej i epikurejskiej.
5. Jak rozumiesz wyznawaną przez Horacego zasadę "złotego
środka"? Odpowiedz na pytanie na podstawie akapitu 2.
6. W jakim celu autor trzykrotnie powtarza w jednym zdaniu
czasownik "pragnie"?
7. Odszukaj w akapicie 3. metaforę i zinterpretuj krótko jej
sens.
8. Czemu służy w wierszach Horacego myśl o śmierci?
9. Na podstawie akapitu 4. odpowiedz na pytanie: jaką rolę
odgrywa w Horacjańskiej poezji natura?

1

Odpowiedzi

2009-11-13T21:35:10+01:00
1. Poezję Horacego wyróżnia to, że w swojej twórczości głosi mądrości życiowe, które są mieszaniną stoickich i epikurejskich elementów.
2. Wyrażenie to oznacza, że ody refleksyjne są najlepszą stroną w poezji Horacego i stanowią jego specjalność.
3. Podejmuje nowy wątek.
4. Stoickie: "żyć spokojnie i beztrosko, pragnienie swobody i niezależności, pragnie dożyć w pełni władz umysłowych starości".
Epikurejskie: "w złej doli nie upadnie na duchu", "nie (...) sięgać daleko w przyszłość", "cieszyć się tym, co niesie dzień", "pełną ręką czerpać z uroków życia.
5. Zasada "złotego środa" wyznawana przez Horacego mówi nam, aby brać z życia to, co najlepsze, korzystać z każdego dnia ale zachować umiar i przygotować się na przeciwności losu.
6. Aby podkreślić chęć do życia, pragnienie cieszenia się z niego i przetrwania go jak najlepiej.
7. "nieuchronne skrzydła rzucają cień na żywot"
Pokazuje ona, że nieważne co robimy, śmierć czuwa gotowa zabrać nas z tego świata.
8. Myśl ta służy zachęceniu człowieka do jak najlepszego korzystania z życia, bo jest krótkie, ale piękne.
9. Natura kojarzy mu się z ludzkim życiem i jego sprawami.
143 4 143