22 punkty leci do osoby która mi to przetłumaczy na polski ;D
daje naj!!


I live in country called Poland. It's in central Europe. Germany, Czech Republic, Slovakia, Ukraine, Belarus, Lithuania, Russia (Kaliningrad) are countries bordering the Polish. Poland is in temperate climate, so there are plants like ferns, oaks, beeches, linden, chestnuts, spruces and many types of grasses. Poland is quite rich country. In terms of GDP Poland is the seventh country in the european union. In Poland lives more then 38 millions people. The biggest cities in Poland are Warsaw, the capitol, Krakow, Lodz, Wroclaw and Poznan. The official language is Polish language. The official currency is Polish Zloty. In 2008 one U.S. dollar was worth about 2,37 Polish zlotys. In Poland are mountains and sea. Many tourists come there for holidays.

2

Odpowiedzi

2009-11-13T21:32:13+01:00
Ja mieszkam w kraju o nazwie Polska. To jest w Europie Środkowej.Obok Niemiec, Czech, Słowacji, Ukrainy, Białorusi, Litwy, Rosji (Obwód Kaliningradzki) są kraje graniczące z Polski. Polska jest w strefie klimatu umiarkowanego, więc nie są to rośliny takie jak paprocie, dęby, buki, lipy, kasztanowce, świerki i wiele rodzajów traw. Polska jest bardzo bogatym krajem. Pod względem PKB Polska jest siódmym krajem w Unii Europejskiej. W Polska żyje ponad 38 milionów ludzi. Największymi miastami w Polska są: Warszawa - stolica, Kraków, Łódź, Wrocław i Poznań.Językiem urzędowym jest język polski. Oficjalna waluta Polski złoty jest. W 2008 r. jeden dolar amerykański jest wart około 2,37 złotych polskich. I Polska jest w górach na morzu. Wielu turystów Wybiera się tam na wakacje.

to jest już poprawnie ! ;*
2009-11-13T21:32:20+01:00
Mieszkam w kraju nazwanym Polskę. To jest w centrum Europy. Niemcy, Czechy, Słowacja, Ukraina, Białoruś, Litwa, Rosja (Kaliningrad) kraje graniczą z polskim. Polska jest w klimacie umiarkowanym, tak tam rośliny są jak paprocie, dęby, buki, lipa, kasztany, świerki i wiele typów traw. Polska jest całkiem bogatym krajem. Pod względem PKB Polska jest siódmym krajem w european związek zawodowy. W Polsce żyje bardziej wtedy 38 milionów ludzie. Największe miasta w Polsce są Warszawą, capitol, Krakow, Lodz, Wroclaw i Poznan. Język urzędowy jest językiem polskim. Urzędowa waluta jest Polish Zloty. W 2008 jeden U.S. dolar był warty o 2,37 Polish złote. W Polsce są górami i morzem. Wielu turystów przychodzi tam na wakacje.