Potrzebuje wypracowania Z JEZYKA ANGIELSKIEGO o POLSCE ma ono zawierać m.in.

NAME: , LACATION: , AREA: , CLIMATE: , VEGETATION : ,
PHYSICAL: , PEATURES: ,POPULATION: ,MAIN CITIES: ,LANGUAGE: , CURRENCY: ,POPULAR TOURIST ATTRACTIONS :

najlepszej odpowiedzi daje NAJ PUNKTÓW ;dd TO WYPRACOWANIE MA BYĆ PO ANGIELSKU :p

1

Odpowiedzi

2009-11-13T22:26:05+01:00
Poland, officially the Republic of Poland is a country located in Central Europe on the Baltic Sea. Borders with Germany, Czech Republic, Slovakia, Ukraine, Belarus, Lithuania, and Poland Rosji.Ponadto part by a sea borders with Denmark and Szwcją. Poland is ranked ninth in Europe in terms of area and eighth place in terms of population. The length of the Polish border is 3511 kilometers, including four hundred and forty shall be the maritime border.
Poland lies in the warm temperate zone of transition. In the upper parts of the Sudeten and Carpathian mountain climate there. In summer the average temperature is 17 degrees Celsius to 25 degrees Celsius. In winter the temperature does not fall below minus five degrees. Average annual rainfall is 600 milimetrów.Roślinność in Poland is rich. In the Polish border has been identified nearly 3,000 native and permanently inhabited angiosperms. Moreover, there is 67 species paprotników, 910 species of mosses, 2000 species of green algae, and others. From the first of January 1999, in force in Poland administrative division of the country into 16 provinces, 379 districts and 2478 municipalities. It currently resides 38149000 people.
In Poland, it is generally 897 mist. The smallest of them are Wyśmierzyce, and the biggest Polish capital Warsaw, which currently resides 1709781 million inhabitants. The official language of Poland is Polish. Polish people are cracy. Current currency in our country is the Polish Zloty (PLN). Every tourist should certainly go to Warsaw, where they will find many tourist attractions such as the Baths of Warsaw, Warsaw Uprising Museum, and many others. Worth a visit Poznan, look at Trestles, a stroll through the old town, or go to the gallery.
The most important place, where there are many attractions, but it certainly should visit them-are Wadowice birthplace of Karol Wojtyla, and education-the first non-Italian pope. John Paul II was an important-Pole is proud of the Polish nation.

CO TŁUMACZY SIĘ NA:

Polska, oficjalnie Rzeczpospolita Polska to państwo położone w Europie Środkowej nad Morzem Bałtyckim. Graniczy z Niemcami, Czechy, Słowacja, Ukraina, Białoruś, Litwa i Polska Rosji.Ponadto części przez granice morskie z Danią i Szwcją. Polska zajmuje dziewiąte miejsce w Europie pod względem obszaru i ósme miejsce pod względem liczby ludności. Długość granicy z Polską jest 3511 km, w tym czterysta czterdzieści jest granica morska.
Polska leży w strefie klimatu umiarkowanego ciepłego przejściowego. W wyższych partiach Sudetów i Karpat tam klimatu górskiego. Latem średnia temperatura to 17 stopni Celsjusza do 25 stopni Celsjusza. Zimą temperatura nie spada poniżej minus pięciu stopni. Średnie roczne opady wynoszą 600 milimetrów.Roślinność w Polska jest bogata. W polskiej granicy stwierdzono blisko 3000 rodzimych i trwale zamieszkane okrytozalążkowe. Ponadto istnieje 67 gatunków paprotników, 910 gatunków mchów, 2000 gatunków glonów zielonych i innych. Od pierwszego stycznia 1999 r., obowiązujące w Polska podziału administracyjnego kraju na 16 województw, 379 powiatów i 2478 gmin. Obecnie mieszka 38149000 osób.
W Polska, to na ogół 897 mgły. Najmniejszy z nich Wyśmierzyce, a największym polskim kapitałem Warszawy, która obecnie mieszka 1709781 mln mieszkańców. Polska językiem urzędowym jest język polski. Polski ludzie są polacy. Obecny waluty w naszym kraju jest złoty polski (PLN). Z pewnością każdy turysta powinien jechać do Warszawy, gdzie znajdą wiele atrakcji turystycznych, takich jak Łazienki w Warszawie, Muzeum Powstania Warszawskiego, i wiele innych. Warto odwiedzić Poznań, spójrz na Koziołki, spacer po starym mieście, lub przejść do galerii.
Najważniejszym miejscem, gdzie znajduje się wiele atrakcji, ale na pewno należy je odwiedzić, są Wadowicach urodził się Karol Wojtyła, i edukacji pierwszym papieżem spoza Włoch. Jan Paweł II był ważny-Polak jest dumny z narodu polskiego.

DOSTAŁEM ZA TO 6.
POLECAM SIĘ NA PRZYSZŁOŚĆ!
POZDRAWIAM^^
7 3 7