Funkcja f określona jest w następujący sposób: f(x)= { x kwadrat - 4 dla x<2
{ -x kwadrat + 4x dla x> bądź równego 2

znajdź miejsca zerowe funkcji f, naszkicuj wykres, podaj zbiór tych wartości funkcji f, które przyjmowane są dla trzech argumentów

1

Odpowiedzi

2009-11-13T22:24:42+01:00
F*(-3)=xKWADR - 4
-3=x KWA - 4
-x kwa=-4+3
-x kwa= -1 /(-x)kwa

4 1 4