Mam bardzo trudne zadanie ale bardzo ważne :\\
Mam napisać wypracowanie np: na temat trzęsienia ziemi lub wybuchu wulkanu w którym byłam ale wymyślić bo oczywiście nie było mnie w miejscu gdzie było trzęsienie ziemi :D

Odpowiedzi w tym wypracowaniu mają się m.in znaleźć na pytania:
1.where were you?
2.what were you nd other people doing?
3.what happened?
4.what did you do?
5.what were other people doing?
6.what did you do afterwards?
7.how did you feel afterwards?

Mają być 3 epitety
1 zaczyna się np: Last Sunday I was....
2 zaczyna się np: Suddendly,.
3 zaczyna się np:afterwards....

Proszę oo zrozumiały text bardzo ważne długie i odrazu z tłumaczeniem na polskie błagam was :(

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-13T23:14:04+01:00
Last holidays/summer I was in China/Japan. I wanted to visit chinese/japanese temple, but before that I bought lunch. Probably, there was ceremony in temple, because a lot of people went to the temple.
Suddenly, there was an earthquake. I tried to keep balance, but I felt. People was escaping from buildings. I could lost my hearing, because of big noise (screams etc.).
Afterwards, I felt really scared, so I back to my family in motel. That was strange feeling.Ostatnie wakacje/lato spędziłem w Chinach/Japonii. Chciałem zwiedzić chińską/japońską świątynię, ale przed tym kupiłem prowiant. Prawdopodobnie była ceremonia (coś w stylu msza) w świątyni, ponieważ wielu ludzi poszło do świątyni.
Nagle, było trzęsienie ziemi. Starałem się utrzymać równowagę, ale się przewróciłem. Ludzie uciekli z budynków. Mgłem straciłem słuch, przez wielki hałas (krzyki itp.).
Potem, czułem się naprawdę przerażony, więc wróciłem do mojej rodziny w motelu. To było dziwne uczucie.


Starczy?