Z miejscowosci A oddalonej w linii prostej o 90km od miejscowości B wyjezdzą pociag pospieszny jadac w kierunku B predkością 54km/h .Po 10 minutach z miejscowości B wyjeżdża pociąg osobowy jadacy w kierunku A z prędkością 36km/h .Oblicz po jakim czasie i w jakiej odległości od miejscowości A nastapiło spotkanie pociągów???

1

Odpowiedzi

2009-11-13T22:04:23+01:00
S=90 km
delta t = 1/6 km
v1=54 km/h
v2 = 36km/h

Pociągi jadą naprzeciw siebie, także w momencie w którym się spotkają suma przebytych przez nie odległości będzie równa odległości między A i B:

s1+s2 = s

co możemy zapisać jako:

v1t + v2 (t- delta t)= s

i liczymy :

v1t+v2t - v2delta t = s
t(v1 + v2) = s + v2 delta t

i odległość między miejscowościami A
s1=v1t
2 2 2