Podłogę w kształcie trapezu prostokątnego wyłożono kwadratowymi płytkami
o boku równym 30 cm. Cena 1m² tych płytek wynosi 65 zł. Do wykonania posadzki zakupiono trzy opakowania kleju w cenie 50 zł za opakowanie oraz urządzenie do cięcia płytek za 200 zł. Oszacuj liczbę płytek potrzebnych do ułożenia podłogi. Oblicz koszty materiałów i narzędzi potrzebnych do wykonania tej posadzki. Wysokość trapezu ma 3,5 m długosci, a jego podstawy 6m i 4m

1

Odpowiedzi

2009-11-13T22:17:48+01:00
Pole podłogi:
P=(a+b)*h/2=10*3,5/2=35/2=17,5 m²
pole płytki
P=a²=30²=900 cm²= 0,09 m²
ile płytek się zmieści:
17,5/0,09= 194 i 0,04/0,09=194 i 4/9
potrzebuje więc 195 płytek.

Koszty:
płytki: 17,5m²*65zł/m²=1137,5 zł
klej: 3*50zł=150 zł
maszyna: 200zł
--------------------------------------------
razem:150+200+1137,5=1487,5 zł
3 2 3