Dwie trzecie pewnego towaru sprzedawca sprzedał z zyskiem 25 %, 20% towaru z zyskiem 40% , a pozostałą część z zyskiem 30%. Jaki prosentowy zysk uzyskał ze sprzedaży tego towaru? wynik podaj z dokładnością do jednego miejsca po przecinku

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-13T22:22:00+01:00
X-ilośc towaru,⅔x+0,25×⅔x=⅔x+¼×⅔x=⅚x ,druga partia:0,2x+0,4×0,2x=0,2x+0,08x=0,28x,obliczam reszte towaru:x-⅔x-⅕x=²/₁₅x i trzecia partia:²/₁₅x+0,3ײ/₁₅x=¹³/₇₅x ,obliczam zysk razem z towarem:⅚x+²⁸/₁₀₀x+¹³/₇₅x=¹⁹³/₁₅₀x ,obliczam zysk :¹⁹³/₁₅₀x-x=⁴³/₁₅₀x teraz procent:x=100% a ⁴³/₁₅₀x=y%→y=⁴³/₁₅₀×100=28,6666666666666666≈28,7% odp.uzyskał 28,7% zysk-a propo s:25%=0,25 ,,,,,20%=0,2 30%=0,3,,,,,,40%=0,4-pozdrawiam