Odpowiedzi

2009-11-13T22:21:11+01:00
Azot stanowi ok. 78% powietrza, czyli objętość azotu będzie równa 78% objętości powietrza:

2dm³*78%=1,56dm³
2009-11-13T22:21:47+01:00
Zawartość azotu w powietrzu- 78%
0,78×2=1,56dm³

O: Owa butelka zawiera w sobie 1,56dm³ azotu.
2009-11-13T22:23:20+01:00
Proporcja
2dm x
100% 78% x to ilość dm3 azotu

x=(2dm*78%):100%=1,56 dm3
W tej butelce znajduje się 1,56 dm3 azotu