Odpowiedzi

2009-11-13T22:43:22+01:00
1.nie wiem
2.Jeżeli wektor siły jest prostopadły do wektora przesunięcia to praca jest równa zero.
Jeżeli wektor siły ma zwrot przeciwny do zwrotu wektora przesunięcia to siła wykonuje
pracę ujemna (hamuje ruch ciała)