Samochód osobowy o masie 800 kg, jadący z szybkością początkową Vo = 72km/h, zatrzymał się po czasie równym t= 4s. Oblicz siłę hamowania T oraz współczynnik tarcia u opon o nawierzchnie ( pomiń opór powietrza)

Proszę o pełne rozwiązanie

1

Odpowiedzi

2009-11-14T10:11:52+01:00