Krzyżówka z techniki
1. 1 000 000 (omów)- 6 kratek
2. Energia, która się wydziela w rezystorze podczas przepływu prądu- 7 kratek
3. 1000 (omów- 6 kratek
4.Zamienia energię elektryczną na cieplną- 8 kratek
7. Jeden z izolatorów- 10 kratek
8. Element składowy atomu (nośnik prądu elektrycznego) 8 kratek

2

Odpowiedzi

2009-11-13T23:06:02+01:00
2009-11-14T00:15:38+01:00
1 - megaom
2 - cieplna
3 - kiloom
4 - grzejnik
7 - dielektryk
8 - elektron
1 5 1