Odpowiedzi

2009-11-13T23:02:03+01:00
A=(2,1) B=(1,5) C=(-7,3) -Tak,jest prostokątny
A=(2,1) B=(1,8) C=(-5,5)- nie
A=(7,1) B=(3,2) C=(-3,-1)-nie

:)
2009-11-13T23:03:31+01:00
2009-11-13T23:11:54+01:00
A=(2,1) B=(1,5) C=(-7,3)
prosta przechodząca przez A i B
y=ax+b
1=2a+b
5=a+b
b=1-2a
5=a+1-2a
a=-4
b=9
y=-4x+9

obliczamy prostą prostopadła przechodząca przez punkt C
a2=-1/a1
y=(1/4)x+b
C=(-7,3)
3=1/4 * (-7) + b
3=-7/4 + b
b=3+7/4=19/4

y=1/4x + 19/4