Zad.1
Wodległośi 25cm od soczewki skupijącej o ogniskowej 10cm umieszczono przedmiot. W jakiej odległośi od soczewki i jaki obraz otrzymano?

zad.2
Człowiek po zdjęciu okularów czyta książke trzymając ją w odległośi 13cm od oczu.Jaka jest zdolność skupiająca okularów?

zad.3
Na czym polega polaryzaja światła?

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-11-13T23:40:04+01:00
Zad.3
Falę spolaryzowaną można uzyskać poprzez:
selektywną emisję – źródło fali wykonuje drgania w jednym kierunku,
selektywne pochłanianie – ośrodek przez który przechodzi fala pochłania falę o jednym kierunku polaryzacji, a przepuszcza o przeciwnej,
pojedyncze rozproszenie – rozproszenie w kierunku prostopadłym tworzy falę spolaryzowaną,
odbicie od ośrodka przezroczystego,
dwójłomność (podwójne załamanie).

Zjawisko polaryzacji dotyczy wyłącznie fal poprzecznych i polega na uporządkowaniu drgań ośrodka. Światło jest falą elektromagnetyczną, więc ma charakter fali poprzecznej. Kierunek polaryzacji fali elektromagnetycznej jest taki, jak kierunek pola elektrycznego E~ (przez płaszczyznę polaryzacji należy rozumieć płaszczyznę zawierającą wektor E~ oraz kierunek rozchodzenia się fali). Światło, w którym drgania pola elektrycznego odbywają się w różnych kierunkach, nazywamy niespolaryzowanym. Jego polaryzacja polega na uporządkowaniu drgań wektorów natężenia pola elektrycznego E~.


Światło może być spolaryzowane:
- liniowo - drgania pola elektrycznego odbywają się tylko w jednym kierunku;
- kołowo - kierunek drgań obraca się cyklicznie (koniec wektora pola elektrycznego fali biegnącej zakreśla linię śrubową o przekroju kołowym).

Polaryzacja światła zachodzi podczas:
- załamania;
- rozpraszania;
- odbicia.