Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-14T08:29:43+01:00
Po abdykacji cara Mikołaja II formalną władzę w Rosji przejął tzw. rząd tymczasowy, na którego czele stanął początkowo liberalny polityk, książe Gierogij Lwow.
Równocześnie z Rządem Tymczasowym powstała druga, utworzona oddolnie struktura władzy - Rady Delegatów Robotniczych, Chłopskich i Żołnierskich. Te samozwańcze instytucje polityczne były tworzone w środowiskach robotniczych i żołnierskich Rosji już w czasie rewolucji w latach 1905 - 1907. Ich powstanie w 1917 r. było nawiązaniem do istniejącej już wcześniej tradycji.
Jednak rozwój sytuacji społeczno - politycznej w Rosji sprzyjał zamiarom bolszewików. Szczególnie korzystna była dla nich ogromna niepopularność Rządu Tymczasowego. Brała się ona stąd, że rząd ten - podobnie jak uprzednio rząd carski - brał udział w wojnie z Niemcami po stronie Ententy, zaś głównym hasłem propagandowym bolszewików był pokój.
Wśród wywodzących się w olbrzymiej mierze z chłopstwa żołnierzy, propaganda antywojenna i stawiane przez bolszewików żądania reformy rolnej zyskały olbrzymie poparcie. Coraz większe stawały się też wpływy bolszewików w Radach. Pod koniec sierpnia na bolszewickie pozycje przeszła m.in. Rada Piotrogrodzka.