Odpowiedzi

2009-11-13T23:43:41+01:00
Powietrze – mieszanina gazów tworząca atmosferę ziemską; składa się z azotu (ok. 78%), tlenu (ok. 21%), gazów szlachetnych, dwutlenku węglu, pary wodnej i innych. Skroplone powietrze służy do otrzymywania tlenu i azotu.

Prócz stałych składników powietrza, czasem występują inne substancje, które mogą być groźna dla organizmów żywych, jeśli ich zawartość w powietrzu jest zbyt wysoka. Takie substancje uważa się za zanieczyszczenia. Najbardziej znane substancje, sprawiające zagrożenia to dwutlenek azotu i siarki oraz tlenku węgla. Źródła zanieczyszczeń powietrza dzielą się na dwa rodzaje: naturalne i wytworzone przez człowieka.

Naturalne źródła zanieczyszczeń powietrza to:
Np.
a) wielkie pożary lasów
b) wybuchy wulkanów
c) wyładowania atmosferyczne
d) procesy gnicia obumarłych roślin i zwierząt
e) korozje

Źródła zanieczyszczeń powietrza wytworzone przez człowiek to:
Np.
a) piece w elektrociepłowniach, hutach
b) ulatniające się dymy z kominów fabryki
c) silniki samochodów
d) różnorodne procesy chemiczne odbywające się przy pomocy człowieka w przyrodzie

Źródła naturalne istniały już od dawien dawna. Nawet przed pojawieniem się człowieka. Z wcześniejszymi zagrożeniami zanieczyszczeń, przyroda radziła sobie sama. Teraz niestety jest to niemożliwe.
Źródła zanieczyszczeń wytworzone przez człowieka z roku na rok są coraz bardziej poważne. Wszystko jest skutkiem gospodarczej działalności człowieka w ciągu ostatnich 100 lat.

CIEKAWOSTKI NA TEMAT ZANIECZYSZCZEŃ

Jakie obszary Polski są najbardziej zanieczyszczone?
Na skutek wieloletnich zaniedbań w zakresie ochrony przyrody, Polska znalazła się u progu katastrofy ekologicznej. Największa degradacja środowiska ma miejsce wokół dużych aglomeracji miejskich oraz terenów uprzemysłowionych. Należą do nich: Górnośląski Okręg Przemysłowy z Krakowem, Rybnicki Okręg Węglowy, Legnicko-Głogowski Okręg Miedziowy i Zatoka Gdańska. Najbardziej zagrożonymi aglomeracjami są: miasta GOP-u, Kraków, Warszawa, Łódź, Konin, Wrocław i Poznań.

Jakie zakłady są największymi „trucicielami”?

Najwięcej trujących związków emitują elektrownie, huty, cementownie i zakłady przemysłu chemicznego. Do przedsiębiorstw o największej emisji zanieczyszczeń powietrza należą m.in. elektrownia „Bełchatów”, huta w Krakowie oraz zakłady chemiczne w Oświęcimiu. Po za przemysłem największymi „trucicielami” powietrza są: gospodarstwa domowe, osiedlowe kotłownie, rolnictwo, samochody i samoloty.

Co najbardziej szkodzi lasom?

Najgroźniejszy dla lasów jest dwutlenek siarki. Po połączeniu z wodą, tworzy on kwas siarkowy, który spada na lasy w postaci kwaśnych deszczów i przenikając do wnętrza roślin, powoduje zamieranie tkanek. Liście żółkną, schną, a w końcu obumiera całe drzewo.


Co zawiera „czyste” powietrze?

Nawet „czyste” powietrze nad centralną częścią oceanu zawiera tysiące cząstek pyłu na centymetr sześcienny, zaś nad przemysłowymi miastami liczba ta wzrasta do milionów. W powietrzu unosi się m.in. sadza, piasek, sól z rozpylonej wody morskiej, zarodniki roślin oraz ziarnka pyłku. Pojedynczy wybuch wulkanu może wyrzucić do atmosfery wiele ton drobnego popiołu. Nawet przeloty meteorów zwiększają zanieczyszczenie atmosfery, ponieważ pozostawiają pyły, które opadają na powierzchnię ziemi.
5 4 5
2009-11-13T23:51:07+01:00
Zanieczyszczenia powietrza to główna przyczyna zagrożeń środowiska.

Powietrze zanieczyszczają substancje stałe, ciekłe i gazowe, które znajdują się w powietrzu. Ogólny podział zanieczyszczeń to: gazowe i pyłowe. Powietrze zanieczyszczone to takie, którego skład chemiczny zagraża zdrowiu i życiu innych ludzi, roślin, zwierząt.

Główne źródła zanieczyszczeń:
*uprzemysłowienie;
*przemysł energetyczny;
*przemysł transportowy;

Atmosferę najbardziej zanieczyszczają:
*dwutlenek siarki;
*tlenki azotu;
*pyły węglowe;
*tlenek węgla;
*dwutlenek węgla;
*ozon troposferyczny;
*ołów;
*pyły;

Źródłami zanieczyszczeń powietrza są:
*chemiczna konwersja paliw;
*wydobycie i transport surowców;
*przemysł chemiczny;
*przemysł rafineryjny;
*przemysł metalurgiczny;
*cementownie;
*składowiska surowców i odpadów;
*motoryzacja;
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-14T02:33:26+01:00
Główne przyczyny zanieczyszczenia powietrza:
-spaliny
-dymy
-fabryki
-kwaśne deszcze
-kopalnie,huty
-dezodoranty
-pyly
-zmiany atmosferyczne
-gnicie naturalne
-zwierzęta/rośliny/ludzie
-śmiecenie
-oddychanie
-skażanie naturalne
-wulkany
-opróżnianie się/wydalanie
-itp.


Liczę na najlepsze!
Pozdro ;]
3 4 3