Odpowiedzi

2009-11-14T00:18:43+01:00
Vp - predkosc pradu rzeki
Vm - predkosc motorowki
V - predkosc wypadkowa
a)V= Vm + Vp = 3,5m/s
b)V= Vm - Vp = 0,5m/s
c) potrzeba rysunku ale wyobraz sobie ;p
V= pierwiastek z (Vm(kwadrat)+Vp(kwadrat)
V= pierw. (4 + 2,25)
V= pierw. 6,25
V= 2,5m/s
1 5 1
2009-11-14T00:22:15+01:00
A) 2+1.5=3.5 m/s²
b)2-1,5= 0.5 m/s²
c) (1,5)²+2²=x²
2,25+4=x²
x²=6,25
x= 2,5 m/s²
1 4 1