Odpowiedzi

2009-11-14T07:58:23+01:00
TLEN-związek chemiczny tlenu z innymi pierwiastkami chemicznymi. Gaz, bezwonny, bezbarwny, łączy się z metalami i niemetalami tworząc tlenki, słabo rozpuszcza się w wodzie, niemetal, podtrzymuje spalanie, sam się nie spala.

AZOT-jest głównym składnikiem powietrza. Gaz, bezbarwny, bezwonny, słabo rozpuszcza się w wodzi, niemetal, nie podtrzymuje spalania.


RÓŻNICE:
TLEN łączy się metalami i niemetalami tworząc tlenki- AZOT nie.
TLEN podtrzymuje spalanie, sam się nie pali- AZOT nie podtrzymuje spalania.


SKŁADNIKI POWIETRZA
O STAŁEJ ZAWARTOŚCI O ZMIENNEJ ZAWARTOŚCI
-tlen ok. 21% -para wodna
-azot ok. 78% -tlenek węgla
-gazy szlachetne ok 1% -azot
(przede wszystkim argon) -amoniak
-wodór
-zanieczyszczenia

19 3 19