Każdy atom składa się z ...... i z krążacych wokół jądra....... . Każdy elekrton jest nosnikiem ........ ładunku elementarnego. Każde jądro składa się z ..... i ....... .Protony są nośnikami.....ładunków elementarnych. Neutron jest .....elektrycznie.

2

Odpowiedzi

2009-11-14T07:58:48+01:00
Każdy atom składa się z jądra i z krążacych wokół jądra elektronów . Każdy elekrton jest nosnikiem ujemnego ładunku elementarnego. Każde jądro składa się z neutronów i protonów .Protony są nośnikami dodatniego ładunków elementarnych. Neutron jest obojętny elektrycznie.
5 4 5
2009-11-14T09:03:00+01:00
Każdy atom składa się z jądra i z krążących wokół jądra elektronów. Każdy elektron jest nośnikiem ujemnego ładunku elementarnego. Każde jądro składa się z neutronów i protonów .Protony są nośnikami dodatnich ładunków elementarnych. Neutron jest obojętny elektrycznie.
5 4 5