Podaj przykłady poznanych typów( Rodzajów) reakcji chemicznych,napisz słownie ich przebieg

Synteza
Analiza
Spalanie
Utlenianie

2Ułóż pytania do danych pojęć

Tlenki
Reakcja analizy
Substrat reakcji chemicznej
Produkt reakcji chemicznej

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-14T08:22:06+01:00
Syntezy- Tlen+Arsen----> tlenek arsenu
Analizy- tlenek cynku----> tlen + cynk
Spalanie - Magnez +tlen----> tlenek Magnezu
Utlenianie- żelazo+tlen---->tlenek żelaza (rdza)
Zad2
Są to inaczej związki tlenu z innymi pierwiastkami chemicznymi
(tlenki)
Jest to reakcja chemiczna w wyniku której z jednego substratu powstaje kilka produktów
(reakcja analizy)
Substancje użyte do reakcji chemicznej ulegające przemianom chemicznym (substrat reakcji chemicznej)
Substancje powstające w wyniku reakcji chemicznej(produkt reakcji chemicznej)

To jest na 100% dobrze bo pani z nami to robiła :)
Pozdrawiam:)
267 4 267
2009-11-14T08:23:19+01:00
Synteza

substrat + substrat → produkt
2 Mg + O₂ → 2 MgO

Analiza

substrat → kilka produktów (co najmniej 2)
2 MgO → 2 Mg + O₂

SpalanieUtlenianie

substrat + tlen →produkt + woda
CH₂CH₂OH + O₂ → CH₃COOH + H₂OTlenki
Powstają w wyniku reakcji pierwiastków z tlenem (utlenianie, spalanie) oraz rozkładu związków zawierających tlen

Reakcja analizy
reakcja chemiczna podczas której z jednego substratu powstają co najmniej dwa produkty

Substrat reakcji chemicznej
substancje użyte do reakcji chemicznej i ulegające przemianom chemicznym

Produkt reakcji chemicznej
substancje powstające w wyniku reakcji chemicznych
75 3 75