Piłka uderza o podłogę z prędkością V=2m/s skierowaną prostopadle do podłogi i odbija się od niej z prędkością V2=1,5m/s. Bezwzględna wartość zmiany prędkości piłki podczas odbicia wynosi
a) 0m/s
b) O,5m/s
c) 2,5m/s
d) 3,5m/s
Wskaż prawidłową odpowiedź przeprowadzając odpowiednie obliczenia

2

Odpowiedzi

2009-11-14T08:50:41+01:00
2009-11-14T08:55:07+01:00
2m/s--1,5m/s=0,5m/s
Więc prawidłowa odpowiedz to B
2 3 2