Napisz równania reakcji podane schematem (każde równanie osobno a-wzory związków organicznych)zapisane jako wzory półstrukturalne).Pod wzorami związków organicznych podaj nazwy systematyczne

węglowodór→ jednochlorowcopochodna węglowodoru→ alkohol→ propanol

2

Odpowiedzi

2009-11-14T12:56:30+01:00
CH3-CH2-CH3 + Cl2 ==światło==> HCl + CH3-CH-CH3
propan................................................|
.........................................................Cl
.................................................2-chloropropan

CH3-CH-CH3 + KOH ==> CH3-CH-CH3 + KCl
.......|............................|
......Cl............................OH
2-chloropropan..........alkohol (2-propanol)

Kropki wzięły się stąd, że w innym wypadku spacje się kasują i odpowiedź jest nieczytelna :)
2009-11-14T14:43:23+01:00
CH3-CH2-CH3 + Cl2 --> HCl + CH3-CH(kreska w dól - Cl)-CH3
CH3-CH2-CH3 --propan
CH3-CH(kreska w dól - Cl)-CH3 - chloropropan

CH3-CH(kreska w dól - Cl)-CH3 + KOH ==> CH3-CH(kreska w dól - OH)-CH3 + KCl
CH3-CH(kreska w dól - Cl) - chloropropan
CH3-CH(kreska w dól - OH)-CH3 - alkohol