Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-14T09:34:13+01:00
1.konieczność zrobienia czegoś wynikająca z nakazu moralnego lub prawnego; też: to, co ktoś musi zrobić powodowany taką koniecznością
2.świadome i dobrowolne podejmowanie czynów, zgodnych z zasadami i normami moralnymi, przy czym niespełnienie tych czynów pociąga za sobą sankcje moralne w postaci: wyrzutów sumienia, poczucia winy, wstydu, przeżywania wobec siebie głębokiego rozżalenia i rozgoryczenia
3.jest to społeczna reakcja na określone działanie jednostki w postaci kary lub nagrody w danej zbiorowości w zależności od tego, czy jednostka ta działa zgodnie lub niezgodnie z ustalonymi w tej zbiorowości regułami.
4.*umyślne- celowe dażenia do jakiegoś czynu zgodnego lub nie zgodnego z zasadami.
*nieumyślne- działanie ktorego wynikiem jest cos zgodne lub niezgodne z zasadami. osoba ktora doprowadza do tego czynu jest nie swiadoma tego co robi
2009-11-14T09:36:45+01:00
Obowiązek- konieczność zrobienia czegoś wynikająca z nakazu moralnego lub prawnego; też: to, co ktoś musi zrobić powodowany taką koniecznością.

odpowiedzialność- obowiązek moralny lub prawny odpowiadania za swoje lub czyjeś czyny.

sankcje- jest to społeczna reakcja na określone działanie jednostki w postaci kary lub nagrody w danej zbiorowości w zależności od tego, czy jednostka ta działa zgodnie lub niezgodnie z ustalonymi w tej zbiorowości regułami. Karane są działania, które są niezgodne z imperatywami, a nagradzane te, które są zgodne z preferencjami.

działania umyślne i nieumyślne to te, które robimy specjalnie i nie.