Obliczenia procentowe

W pewnym gimnazjum są trzy klasy pierwsze. W klasie Ib, liczącej 30 uczniów, jest o 20% więcej uczniów niż w Ia, a w klasie Ic jest o 10% mniej uczniów niż w klasie Ib.
a) ilu uczniów jest w klasie Ia?
b) ilu uczniów jest w klasie Ic?
c) o ile procent więcej uczniów jest w klasie Ic niż w klasie Ia?
d) jaki procent wszystkich uczniów klas pierwszych stanowią uczniowie klasy Ib ? (odpowiedź podaj w zaokrągleniu)

3

Odpowiedzi

2009-11-14T09:44:04+01:00
Ia- 80% z 30
Ib- 100% - 30osób
Ic- 90% z 30

a)
⁸⁰/₁₀₀ * 30= 24
b)
⁹⁰/₁₀₀ * 30= 27
c)
90%-80%= 10%
d)
³⁰/₂₄+₂₇+₃₀=³⁰/₈₁* 100%≈37%

1 1 1
2009-11-14T09:49:33+01:00
1b-30
1a-x
1c-y

a)30-100%
x-20%
x=30*20/100=6
30-6=24 uczniów

b) 30-100%
y-10%
y=30*10/100=3
30-3=27 uczniów
c) 27+24=51 uczniów w 1a i 1c
51-100%
27-x
x=100*27/51=53%
51-100%
24-x
x=100*24/51=47%
53-47=6% więcej jest w 1c jak w 1a
d) 30+24+27=81
81-100%
30-x
x=100*30/81=37%
x=37% stanowi klasa 1 b
1 1 1
2009-11-14T13:53:25+01:00
1a-80%z30
1b-30uczniów
1c-90%z30

a)
30-100%
x-80%
100x-2400/100
x=24 uczniów

b)
30-100%
x-90%
100x-2700/100
x=27 uczniów

c)
27+24=51 liczba uczniów klasy IA i IC
51-100%
27-x
51x-2700/51
x-53%

51-100%
24-x
51x-2400/51
x=47%

53%-47%=6%

d)
30+27+24=81 liczba uczniów w klasach pierwszych
81-200%
30-x
81x-3000/81
x=37%
1 1 1