Odpowiedzi

2009-11-14T10:47:59+01:00
My, niżej podpisani, jesteśmy zaniepokojeni, że młodzi mieszkańcy naszej gminy nie mają gdzie sensownie spędzać wolnego czasu. Brakuje miejsca, choćby niewielkich rozmiarów, gdzie mogliby się ze sobą spotykać, organizować próby zespołów muzycznych, grać w szachy i wiele innych. Kiedyś istniał u nas młodzieżowy dom kultury, ale dziesięć lat temu został zlikwidowany. Teraz nie ma nic, a młodzi spotykają się na ulicach lub w pubie. I często są z tego problemy.

Domagamy się, by rada gminy wzięła pod uwagę potrzeby młodych i przeznaczyła lokal znajdujący się w jej zasobach na klub młodzieżowy.Oczekujemy na stosowną uchwałę w tej sprawie.

i podpisy np:

Jan Kowalski2 3 2
2009-11-14T12:13:38+01:00
Chciałam poruszyć temat opieki ze strony Państwa nad rodzinami dzieci chorych. Jestem na róznych forach i tam ostatnio się żywo dyskutuje na ten temat. Każdy wie jak to wszystko wygląda, czasem gdyby nie praca obydwu rodziców nie starczałoby na leki . Również jak dla mnie niesprawiedliwe określenie dochodu na osobę 583 zł u rodzin dzieci niepełnosprawnych. Myślę,że może wysłać jakąs petycję od nas rodziców mukolków , tym bardziej że od września zmieniają się przepisy dot. zasiłków rodzinnych. Trzeba to zrobić TERAZ i to KONIECZNIE !
Chodzi też o to by osoby które rezygnują z pracy miały opłacane wszystkie składki tak jakby pracowały.
Jedna Pani podsunęła taki pomysł:
"........czy my jako rodzice nie możemy pracować jako asystent osoby niepełnosprawnej(własnego dziecka)?moze to jest jakaś"furtka"?
Przecież to właśnie my znamy najlepiej własne dzieci,a ten charakter zatrudnienia dawałby nam po pierwsze:te wszystkie składki,których nie mamy(gdy przekroczymy kryterium dochodowe),być może jakąś pensję(odpowiednik zasiłku),oraz np.mozliwość asystowania dziecku w przedszkolu,szkole itd.
Skoro zawód asystenta istnieje,jest wynagradzany-to może mamy szansę? ...."
Co o tym myślicie Drodzy Rodzice ?
2009-11-14T15:18:59+01:00
(Miejscowość i data)pgr


SzP. Radny Rady Gminy
Jan KowalskiList/petycja w sprawie budowy obwodnicy
(miejscowość).


W związku z nasilającym się ruchem samochodów w (miejscowość), chciałbym przedstawić moje argumenty popierające tą inwestycję aby pan na najbliższym posiedzeniu Rady Gminy głosował za przyjęciem tej uchwały.

Ruch w centrum naszego miasta od wielu lat się nasila i w godzinach popołudniowych, gdy większość ludzi kończy pracę miasto jest praktycznie sparaliżowane. Droga, która położona jest wzdłuż naszego miasta jest drogą krajową, co sprawia, że przejeżdża nią wiele samochodów ciężarowych, co sprawia pogarszanie się stanu nawierzchni oraz uporczywy hałas w budynkach leżących bezpośrednio przy drodze.
Droga ta jest również zagrożeniem dla dzieci i pieszych poruszających się w pobliżu tej drogi, a przejście na drugą stronę jezdni często graniczy z cudem.
Kolejnym argumentem przemawiającym za powstaniem w jak najszybszym czasie obwodnicy są częste kolizje i wypadki drogowe, często z udziałem przechodniów. Tylko w ubiegłym roku zaistniało 18 wypadków drogowych.
Środki na taką inwestycję po podjęciu uchwały o budowie obwodnicy można by pozyskać ze środków Unii Europejskiej jak również z budżetu Państwa przy akceptacji Dyrekcji Krajowych Dróg Publicznych.
Taka inwestycja pomogłaby również w rozwoju gospodarczym naszej gminy, ponieważ jest to podstawą lokalizacji dużych przedsiębiorstw, których tak potrzebujemy by zmniejszyć bezrobocie w naszym regionie.

Liczę, że przedstawione przeze mnie argumenty i dowody zostaną dokładnie rozważone i wzięte pod uwagę przy podejmowaniu decyzji dotyczącej budowy obwodnicy.Podpis:
....................
1 5 1